Skip links

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik – Information

Behandling af dine personoplysninger i et samarbejde med Marketplace Consult.

Indledning

Primæraftalen for et samarbejde medfører, at Marketplace Consult skal behandle persondata.

Som en del i vores håndtering af samarbejdet er det nødvendigt at behandle en række personoplysninger om dig, da vi registrerer dig som kontaktperson i vores projektstyringssystem.

Hos Marketplace Consult er vi meget opmærksomme på at behandle alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Vi har fastsat en række procedurer, som skal sikre, at vi altid har et grundlag for at behandle dine personoplysninger. Disse er tilstrækkelig beskyttet i vores interne systemer.

Marketplace Consult må ved behandlingen af personoplysningerne anvende sædvanlige og nødvendige hjælpemidler, såfremt andet ikke fremgår.

Dataansvarlig og formål med behandlingen

Marketplace Consult betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde.

Når vi behandler personoplysninger, er formålet med behandlingen først og fremmest at opfylde det aftalte samarbejde, vi har indgået med dig.

Personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler om dig, er dine kontaktoplysninger og almindelige personoplysninger, som du selv oplyser til os eller som er offentlig tilgængelig for os. Kan indebære navn, telefonnummer og mailadresse men er ikke begrænset hertil. Personoplysninger kan også berøre jeres virksomheds ansatte.

Opbevaringsperioden af personoplysninger

Vi opbevarer oplysningerne i vores interne CRM i 5 år, fra at dit kundeforhold hos os er ophørt. Herefter sletter vi alle informationer omkring samarbejdet herunder også de personoplysninger, som vi har opbevaret.

Sikkerhed

Marketplace Consult er forpligtet til at sikre de overdragne personoplysninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende Persondatalovgivning. Marketplace Consult foretager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således et passende sikkerhedsniveau opnås.

Marketplace Consult garanterer at ville sikre personoplysningerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

Rettigheder

Du har mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, samt mulighed for at få udleveret dine personoplysninger.